Phương thức thanh toán

Quý khách có thể thanh toán trực tiếp tại hệ thống cửa hàng của BAA hoặc thanh toán cho các đơn hàng online bằng một trong các lựa chọn sau: