Chính sách bảo mật

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

BAA cam kết tuyệt đối không mua bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên website cho một bên thứ 3 nào khác. Thông tin thu thập được sẽ chỉ sử dụng trong nội bộ công ty với một hoặc các mục đích sau đây:

  • Thông báo về tình trạng đơn hàng, quá trình giao hàng và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng.
  • Cung cấp các thông tin chi tiết liên quan đến sản phẩm, chương trình khuyến mãi, ưu đãi.
  • Xử lý đơn hàng và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của quý khách.
  • Hỗ trợ quản lý tài khoản của quý khách, xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan tới các khoản thanh toán trực tuyến; kiểm tra dữ liệu trên website; cải thiện giao diện và/hoặc nội dung của các trang mục trên website để quý khách dễ sử dụng hơn; nhận diện khách đến thăm trang web; nghiên cứu về nhân khẩu học của người sử dụng; gửi đến quý khách thông tin mà chúng tôi nghĩ sẽ có ích hoặc do quý khách yêu cầu, bao gồm thông tin về sản phẩm và dịch vụ, với điều kiện quý khách đồng ý không phản đối việc được liên lạc cho các mục đích trên.

Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của quý khách kể từ thời điểm quý khách đăng ký và cung cấp thông tin. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách nếu có bất kì thay đổi nào bao gồm: cập nhật hoặc xóa thông tin của quý khách trên hệ thống của công ty.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Các đơn vị giao hàng, chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi đẻ có thể giao hàng cho quý khách.

Địa chỉ liên lạc của đơn vị thu thập thông tin

Quý khách có thể liên lạc với chúng tôi qua 2 cách sau đây:

  • Trụ sở Công Ty Cổ Phần Bảo Anh Anh tại Số 6 Đường 22, Phường Bình An, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh.
  • Quý khách có thể liên lạc trực tiếp qua hotline: 07 6886 5858 hoặc email tại hello@baababy.com.vn để có thể trực tiếp nhận hỗ trợ từ BAA.

Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Quý khách có thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên website (https://baababy.com.vn) bất cứ lúc nào để có thể chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Trách nhiệm bảo mật thông tin của khách hàng

Khách hàng vui lòng chỉ cung cấp đúng và đủ các thông tin theo yêu cầu của BAA, đặc biệt tránh cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng khi chưa được mã hóa thông tin trong các giao dịch thanh toán trực tuyến hoặc các thông tin nhạy cảm khác. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác đối với các thông tin đã cung cấp cũng như tự chịu trách nhiệm nếu cung cấp các thông tin ngoài yêu cầu.

Trong trường hợp Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau, Khách hàng phải yêu cầu các bên liên quan cùng bảo mật. Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng khi bị tiết lộ gây thiệt hại đến Khách hàng, Khách hàng phải tự xác định được nguồn tiết lộ thông tin. BAA không chịu trách nhiệm khi thông tin Khách hàng bị tiết lộ mà không có căn cứ xác đáng thể hiện BAA là bên tiết lộ thông tin.

Khách hàng tự bảo quản tài khoản đăng nhập trên các trang và ứng dụng thương mại điện tử của BAA

BAA sẽ không chịu trách nhiệm về việc tiết lộ thông tin của Khách hàng nếu Khách hàng không tuân thủ các yêu cầu trên.

Cơ chế giải quyết khiếu nại

Mọi tranh chấp xảy ra giữa quý khách và BAA sẽ được hòa giải. Nếu hòa giải không thành sẽ được giải quyết tại Tòa Án tối cao có thẩm quyền và tuân theo luật pháp Việt Nam.